Порядок оформлення медичної документації при хворобі студента

Відповідно до наказу МОЗ України від 14 лютого 2012 року № 110 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 р. за № 661/20974 «Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування». У випадку тимчасової непрацездатності студента оформлюється «Довідка про тимчасову непрацездатність студента навчального закладу І-ІV рівнів акредитації, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує загальноосвітній навчальний заклад, дошкільний навчальний заклад» (далі - форма № 095/о).

Форма № 095/о заповнюється лікарем закладу охорони здоров’я у випадку тимчасової непрацездатності студентів навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації або хвороби, карантину дитини, яка відвідує загальноосвітній навчальний заклад, дошкільний навчальний заклад.
Відповідно до п. 16 сумісного наказу Міністерства освіти України та Міністерства охорони здоров’я України від 06 червня 1996 року № 191/153 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 червня 1996 року №325/1350 «Про затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти» - довідки про захворювання (форма № 095/о) завіряються в лікувально-профілактичній установі, яка обслуговує ВНЗ (Київська міська студентська поліклініка), і подаються до вищого закладу освіти (деканату відповідного факультету) протягом тижня після закінчення лікування.
Студент НМУ імені О.О. Богомольця може отримати довідку про хворобу за місцем проживання або в студентській поліклініці м. Києва (вул. Політехнічна, 22, каб. 310).

ПОВАЖНА ПРИЧИНА ПРОПУСКУ ЗАНЯТЬ У ЗВ’ЯЗКУ З НЕПЕРЕДБАЧУВАНИМИ СІМЕЙНИМИ ОБСТАВИНАМИ РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ В ІНДИВІДУАЛЬНОМУ ПОРЯДКУ ДЕКАНОМ ВІДПОВІДНОГО ФАКУЛЬТЕТУ АБО ЙОГО ЗАСТУПНИКОМ

Коментарі