Інформація для студентів, які є дітьми шахтарів !

Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про підвищення престижності шахтарської праці» шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, зараховуються поза конкурсом за особистим вибором спеціальності до державних і комунальних вищих та професійно-техн

До уваги студентів, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менш як 15 років!

Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про підвищення престижності шахтарської праці» шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також  протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти  особи, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи  не  менш  як 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку  на  виробництві чи стали  інвалідами  I або II групи, зараховуються поза конкурсом за особистим вибором спеціальності до державних  і  комунальних вищих та професійно-технічних навчальних закладів  України  для  навчання  за  рахунок  коштів державного і місцевих бюджетів з наданням місць у гуртожитках на час навчання та  гарантованою виплатою за рахунок коштів державного бюджету стипендії в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб.    

Зазначені особи після закінчення навчання працевлаштовуються відповідно до договору, укладеного між відповідним органом виконавчої влади, керівником навчального закладу та випускником. Форму  договору  та  порядок  його  укладення  затверджує Кабінет Міністрів України.

Частиною 1 ст. 51 ЗУ «Про освіту» встановлено, що вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти відповідно мають гарантоване державою право на: забезпечення стипендіями, гуртожитками, інтернатами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Порядком призначення і виплати стипендій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882 передбачено:  
П.6. Соціальні стипендії призначаються:
6) студентам,  які  навчаються  за гірничими спеціальностями, батьки яких загинули  або  стали  інвалідами  внаслідок  отримання травм на виробництві,  професійного захворювання під час роботи на вугледобувних підприємствах.
П.9-1.  Стипендіатам,  які  постійно  проживають  на  території населеного   пункту або навчаються у навчальному закладі,  що розташований  у  населеному пункті, якому надано статус гірського, виплачується додаткова стипендія у   розмірі 20 відсотків мінімальної ординарної (звичайної)  академічної стипендії відповідного типу навчального закладу.

Згідно з ч. 1 ст. 71 ЗУ «Про вищу освіту» фінансування державних вищих навчальних закладів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету на умовах державного замовлення на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, з дотриманням принципів цільового та ефективного використання коштів, публічності та прозорості у прийнятті рішень. (ч.3) Розміри бюджетних призначень на підготовку фахівців з вищою освітою, а також на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів встановлюються у Державному бюджеті України на відповідний рік.

За приписами ч. 1 статті 61 ЗУ «Про освіту» фінансування державних навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, коштів галузей народного господарства, державних підприємств і організацій, а також додаткових джерел фінансування.

Згідно з ч. 1 ст. 23 Бюджетного кодексу України будь-які бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення, якщо інше не передбачено законом про Державний бюджет України.

Законами України «Про Державний бюджет на 2013, на 2014 та на 2015 роки» не передбачені виплати відповідно до вимог ст.5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці».

Ураховуючи відсутність бюджетного призначення на виконання вимог ст. 5 ЗУ «Про підвищення престижності шахтарської праці» на законодавчому рівні та у зв’язку з відсутністю порядку застосування такого виду забезпечення, який має затвердити КМУ, Університет не має правових підстав для нарахування та виплат стипендії у розмірі прожиткового мінімуму особам/студентам, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи  не  менш як 15 років.

У разі виникнення питань - звертайтесь за телефоном: +38 (093) 676 51 64 Барський Михайло

 

 

 

Коментарі

треба звертатися до суду. см. стаття від 09.11.15, газета Закон і Бізнес.
Оцінити: 
0
Як бути дітям,чиї матері мають підземний стаж 7.5-8 років?
Оцінити: 
0