Лист щодо документів студентів, переведених з ВНЗ Донецької та Луганської облстей