Опитування! Чи підтримуєте ви проект змін до навчального плану?

Згідно із затвердженим наказом від 9.06.2015 по НМУ "Графіком навчального процесу на 2015-2016 н.р." у навчальному та робочому процесах виникають певні проблеми. В зв'язку з цим на ректорат була винесена пропозиція щодо внесення змін до навчаьного пллану, які описані нижче. Ми рекомендуємо Вам ознайомитися з проектом змін до навчального плану, та висловити свою думку з цього приводу прийнявши участь в опитуванні, та в коментарях.

Виявлені проблеми:

  • Відведено короткий термін для обробки деканатами інформації щодо ліквідації академічної заборгованості. 
  • Маенька кіькість днів для реалізації права на 2 гарантованих перескладання студентами що навчаються за циковою системою. ( лише у випадку якщо студент перездає предмет що був останнім в семестрі)
  • Відведено недостатньо часу для перескадання предметів, та підготовки до кроку студентам 3 курсу.

Пропозиції:

  • Збіьшити кіькість днів відведених на відпрацювання до 11 в осінньому семестрі, та 16 в весняному
  • Збільшити кіькість днів відведених деканатами на впорядкування документації
  • Студентам 3 курсу, відвести 5 календарних днів дя підготовки до КРОК-1.(в ці дні перездач не буде)

Будь ласка залишайте свої думки в коментарях та приймайте участь в опитуванні.

Коментарі