ВИРОБНИЧІ ЗБОРИ З ПЕРШОКУРСНИКАМИ

7 вересня 2015 року відбулися виробничі збори з першокурсниками усіх факультетів.   У заході взяли участь проректор з науково-педагогічної роботи Олена Стеченко, в.о. начальника навчально-методичного відділу Олена Клименко, декани факультетів та їх заступники, завідувачі кафедр, колективи яких працюють з першим курсом, представники навчально-методичного відділу Університету. 

Студентів ознайомили з тим, що представляє собою Болонський процес та що передбачає стратегія інтернаціоналізації вищої освіти,  пояснювали стандарти, критерії, особливості навчального процесу за ЄКТС, зокрема мова йшла про систему оцінювання відповідно до європейської кредитно-трансферної системи, види контролю, графік навчального процесу, регламент відпрацьовування заборгованості тощо.

Коментарі