#наказ

ПРО ЛІКВІДАЦІЮ АКАДЕМІЧНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ У ВЕСНЯНО-ЛІТНЬОМУ СЕМЕСТРІ

 В НМУ ім. О.О. Богомольця будуть запровадженні щоденні відпрацюванння пропущених навчальних занять впродовж весняно-літнього семестру; перескладання ПМК та заліків в канікулярний період

Сторінки