Житлово-побутова комісія

Для багатьох студентів гуртожиток – це їхній другий дім, адже саме тут вони проводять половину свого студентського життя: живуть, навчаються, спілкуються з своїми друзями і врешті-решт просто відпочивають.

Проте не завжди вони можуть відстояти свої права щодо проживання в гуртожитку або забезпечення комфортних для цього умов. Саме тому у Профкомі НМУ існує житлово-побутова комісія (ЖПК), основною метою діяльності якої є здійснення представництва та захисту прав, інтересів студентів перед адміністрацією університету та органами самоврядування. У комісію входять студенти із гуртожитків НМУ, які представляють студентство свого гуртожитку, виносять на загальне обговорення проблеми, які необхідно вирішити в своєму гуртожитку та пропонують заходи щодо покращення житлово-побутових умов. У своїй роботі ЖПК керується Статутом київської міської профспілки працівників охорони здоров`я, Положенням про студентський гуртожиток, Правилами внутрішнього розпорядку в гуртожитках та іншими правовими документами НМУ. Комісія виконує свої повноваження на основі єдності цілей, колективності, демократії, гласності, дотримання принципів соціальної справедливості та законності, захисту інтересів студентства

Основні права та обов`язки житлово-побутової комісії:

  1. Приймати рішення разом із адміністрацією університету та Парламентом з приводу внутрішнього розпорядку в гуртожитках НМУ.
  2. Брати участь в розробці галузевих нормативних актів з соціально-економічних питань, вносити пропозиції щодо законодавчих актів з цих питань до адміністрації університету та студентського самоврядування.
  3. Разом із студентським самоврядуванням вирішувати питання соціального розвитку в гуртожитках, поліпшення умов проживання.
  4. Представляти інтереси студентів, що проживають в гуртожитках, та захищати їхні права перед адміністрацією гуртожитків та НМУ.
  5. Погоджувати списки студентів на проживання в гуртожитках НМУ, що готуються комісіями з поселення (декан факультету, заступник декана, голова студентського профбюро, голова студентської ради факультету, а також представники органів самоврядування).
  6. Разом із адміністрацією університету розподіляти у встановленому порядку жилу площу гуртожитків.
  7. Дає згоду або відмовляє у дачі згоди на розірвання Угоди про проживання в гуртожитку з студентом з ініціативи адміністрації університету у випадках, передбачених законом.
  8. Безперешкодно відвідувати та оглядати місця проживання студентів в гуртожитках, здійснювати громадський контроль санітарно-побутових умов проживання.
  9. Сприяти розвитку самодіяльної художньої творчості, фізичної культури, спорту і туризму.

Коментарі